Skip to main content

Historik. Bil- och Teknikmuseet i Köping firar 25 år 2023!

BIL- OCH TEKNIKHISTORISKA SAMLINGARNA

Föreningen Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet bildades under senare hälften av 1980-talet under ledning av dess ordförande Sven Sellholm. Utställningar av medlemmarnas och Bertil Lindblads Stiftelses bilar och MC genomfördes då på olika platser i Köping.

Tankar på ett permanent museum växte fram och i augusti 1995 togs beslut om att skapa ett museum.

Redan 1991 fick föreningen tillgång till den lokal som idag används som föreningslokal.

Lokalen som uppfördes 1892 användes för ångmaskiner vilka drev elektriska generatorer och var del av Köpings Mekaniska Verkstad. Liksom många andra byggnader i Köping var den ritad av arkitekten Theodor Dahl. Intilliggande vattentorn och skorsten som från början var 35 meter hög uppfördes samtidigt.

Lokalen användes av föreningens medlemmar för utställning av fordon men var inte tillgänglig för allmänheten.

Stig Fransson i egenskap av ordförande för Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet och Ulf Edlund i samma roll för Bertil Lindblads Stiftelse utvecklade gemensamt tankarna kring hur ett museum skulle byggas upp utifrån förutsättningar att lämplig lokal skulle kunna användas.

Kommunalfullmäktige tog 1996 beslut om att låta föreningen disponera lokalen som museet idag är inrymt i. Denna lokal var tidigare KMV:s gjuteri och är alltså även den en historisk byggnad.

I maj 1996 diskuterades museets namn och bestämdes till Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna. Inriktningen för museet var också föremål för diskussion. Valet stod mellan ett museum där fordon av exklusivare slag från tidsepok före 1940-talet skulle visas eller ett alternativ med blandade fordon. Valet blev det förstnämnda vilket var naturligt då objekt från Bertil Lindblads Stiftelse var grunden till museet och tillhör den förstnämnda kategorin.

Sommaren 1996 besöktes Hasta kvarn för att på plats titta på den stora dieselmotorn som tidigare drivit kvarnen och dessförinnan använts vid Lidingö elverk. Motorn flyttades till Köping och ställdes på plats hösten 1996.

Runt årsskiftet 1996-97 gjordes ett utskick till näringslivet i trakterna som tillfrågades om sponsring av olika slag. 65 företag tillfrågades. Föreningens målsättning och planerna för ett museum beskrevs och att man genom kommunens välvilja disponerade ca 1000 kvm lokalyta i de gamla KMV lokalerna. 53 st. sponsorer ställde upp på olika sätt.

Invigningen av museet bestämdes preliminärt till november 1997. Under perioden 1996- fram till invigning våren 1998 var ett stort antal av föreningens medlemmar och inhyrda hantverkare intensivt sysselsatta med att skapa miljöer passande för de fordon som var aktuella att visa. Många besökare har genom åren uttalat sin uppskattning av att museet visar unika bilar och motorcyklar i en trevlig miljö.

Bertil Lindblad avled den 12 november 1995 och fick aldrig tillfälle att se museet där hans fordon skulle visas för allmänheten. Curt Borgenstam som donerade sin samling av bilar och MC till Bertil Lindblads Stiftelse var dock med vid museets invigning men gick bort 1999.

Det jobbas fortfarande på museets uppbyggnad under våren 1998, så den slutgiltiga invigningen blev den 9 maj 1998. Till invigningstalare hade kommunalrådet Elisabeth Salomonsson engagerats, och som speaker Gert Ekström, intendent på Tekniska Museet i Stockholm.

Under veckan före invigning inbjöds lokalpressen samt SVT-Tvärsnytt, KAK TV och givetvis fackpressen.

Till Invigningen hade inte mindre än 79 speciella gäster inbjudits, ett flertal klubbar i Mellansverige, 58 förbokade bilar. Glasgatan från Otto Hallströmsväg till Esplanaden, Karlbergsgatan från Theodor Dahlgatan fram till ån var avspärrade för all trafik utöver gästande fordon.

Guttsta Bryggeri hade tagit fram specialetiketter till dricksflaskorna inför invigningen. 

Antalet besök i museet under dagen uppgick till inte mindre än 1500 personer samt åtskilliga besökare utomhus.

Den första bokningen för visning var en bussgrupp från Uppsala TG-resor. Det var den 18 maj 1998.

2007 fick museet ett värdefullt tillskott av lokalyta på 280 kvm vilket innebär att totala ytan är 1300 kvm. I den hall som tillkommit har genom åren olika temautställningar hållits med en helt annan profil än vad den permanenta delen representerar. En av de tidiga temautställningarna var en utställning med Hot-Rods, Dragsters och Choppers.

Bil- och Teknikmuseet har sedan invigningen 1998 samarbetat med Tekniska Museet och kunnat visa bilar och motorcyklar som inte exponerats vid museet i Stockholm. Samarbetet har varit positivt och kommer succesivt att utvecklas vidare. Ett exempel är Renault 1901, första Renaultbilen som såldes i Skandinavien, och har visats i museet under många år. Inför London-Brighton Veteran Car Run 2021, renoverades bilen av eldsjälar inom Bil- och Teknikhistoriskallverka  Samlingarna som också framgångsrikt genomförde den klassiska tävlingen.

Sedan invigningen 1998 har det 2023 gått 25 år vilket innebar att det fanns ett 25 års-jubileum att fira under säsongen 2023, vilket också vi också gjorde den 6 maj i samband med att MG Car Club Sweden hos oss firade 100 år sedan MG började tillverka bilar.

Bil- och Teknikmuseet förvaltas av

Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet i samarbete med

Stiftelsen Bertil Lindblads Samlingar

 

Bil och teknikhistoriska sällskapet BLS 

 

 

 

 

 

 

Bilder från invigningen 9:e Maj 1998

Ordförande för Bil-och Teknikhistoriska Sällskapet Stig Fransson invigningstalar

Ordförande för Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet Stig Fransson invigningstalar

Tekniska Museets intendent Gert Ekström vid invigning av museet

Tekniska Museets intendent Gert Ekström vid invigning av museet

Glasgatan var avstängd för trafik under invigningsdagen

Glasgatan var avstängd för trafik under invigningsdagen